top of page

Meditace/vedení

Tato meditace vás navede a dá vám prožít klid a harmonii čistého bytí.

Z této úrovně vše vzniká, v této úrovni už vše hotovo je.
Dovolíme si spolu, řekneme ano tomuto vedení a projdeme stavem věčnosti ve smyslu bezčasovosti.
Zároveň vás vedu do prožitku/představy vědomí a jeho spojení se vším hmotným i nehmotným.

___
Záměrem tohoto vedení je dostat posluchače do prožitku čistoty bytí.

Do prožitku JÁ JSEM, já existuji a z této úrovně si volit a dovolovat vývoj života podle toho, co s ním nejvíce souzní/ladí.

Body, které opravdu doporučuji u poslechu vedení:
 

1. Mějte zavřené oči po celou dobu meditace

Délka nahrávky:  20 minut

Samozřejmě nemusíte mít zavřené oči proto, abyste došli do bytí, ale pro začátek opravdu doporučuji oči neotevírat.

Naše smysly jsou skvělé, ale umí nás velmi snadno vnést do hmoty a pevně nás tu uchytit. Proto než se ukotvíme v bytí, skutečně doporučuji oči zavřít.

2. Pokud přijde myšlenka, nechytejte se na ni

Mysl se nás z tohoto pole snaží vtáhnout zpět. Pokud tedy přijde myšlenka, jen si ji uvědomte, ale neřešte ji. Nemusíte o ni začít přemýšlet. Je v pořádku, že přijde - nechte ji být, nemusíte se o ni zajímat.
Pokud vás začne něco svědět, bolet, šimrat - i to je mysl. Nevšímejte si toho, případně si přesedněte a vraťte se zpět.
Zaposlouchejte se do slov, které vyslovuji.

3. VNÍMEJTE MEZERY MEZI JEDNOTLIVÝMI VĚTAMI

Tohle je velmi nápomocný krok, skutečně se na to zaměřte. Pokud vás vytrhne mysl - zaměřte se opět na povídání a mezery mezi jednotlivými větami.

4. NACIŤUJTE SE NA VNITŘNÍ ENERGETICKÉ POLE TĚLA

Vítejte, co se odehrává ve vašem těle na energetické úrovni.
Vjemy, pocity - co cítíte v jednotlivých částech těla - může připomínat jakousi vibraci.

Nesnažte se to pojmenovat, nepřemýšlejte nad tím.
Pouze vnímejte toto energetické pole.
Pokud je tam silnější pocit/emoce, která vytvoří mrak, skrze který nepociťujete energetické pole, pouze si to uvědomte, pozorujte i tak, co se v těle odehrává. Kde to nejvíce cítíte, zdali se to někam přesouvá.

NEANALIZUJTE, NIC S TÍM NEDĚLEJTE - nechte to být.

Stačí, že jste si to uvědomili - díky tomu se to samo léčí/transmutuje.

Meditaci si můžete stáhnout a poslouchat offline, takto vám zůstane navždy, můžete si tak procházet několikrát, jak budete potřebovat - pro silnější prožitek skrze postupné ukotvování.

​Odkaz pro meditaci vám přijde na e-mail, skrze který jste se registrovali na web.
(nejpozději do 24hod)

Tato meditace není doprovázena hudbou a má to svůj důvod.

ZPĚTNÁ VAZBA:

IMG_4448.jpg
bottom of page